Kursai

Atpažinti lygties pavidalą, jį įvardinti ir nustatyti apibrėžimo sritį.


Rusų ( užsienio) kalba 09S1R

Užsienio (rusų) kalba.

Rusų ( užsienio) kalba 08S1

Выбираю здоровый образ жизни.

Kursas skirtas pasiruošimui anglų kalbos valstybiniam egzaminui. 

Sveiki atvykę į anglų kalbos kursą!

1. Šiame kurse rasite vadovėlio "Exam Booster" pdf failą. Siūlau parsisiųsti į savo kompiuterį.

2. Rūpimus klausimus galime aptarti diskusijoje FAQ.

3. Klasės darbus būtina atlikti ir pateikti iki 17 val. (jei nesutarta kitaip).

4. Sinchroninis mokymas vyks per ZOOM programėlę.

5. On-line būsiu pasiekiama iki 17 val.


1. Šiame kurse rasite vadovėlio "Prime Time 3"  pdf failą. Siūlau parsisiųsti į savo kompiuterį ir žiūrėti po 2 psl. viename lape (kaip atvestą knygą).

 

2. Rūpimus klausimus galime aptarti diskusijoje FAQ.

 

3. Klasės darbus būtina atlikti ir pateikti iki 17 val. (jei nesutarta kitaip).

 

4. Sinchroninis mokymas vyks per ZOOM programėlę.

 

5. On-line būsiu pasiekiama iki 17 val.


Sveiki atvykę į anglų kalbos kursą!


Pagrindiniai ištekliai:

Prime Time 3

Prime Time 3 Grammar

Patarčiau parsisiųsti sau iš anksto.

Atliktų užduočių lauksiu iki 17val.


Pirmo kurso studentai

Sveiki atvykę į biologijos kursą!


3.1.1. Pasirengimas lydomojo suvirinimo darbams
3.1.2 Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimas lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje
3.1.3. Plieno jungčių kampinių siūlių lankinis suvirinimas nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje
3.1.5. Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių rankinis lankinis suvirinimas lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais ir dujinio suvirinimo būdu

Kompetencijos : Pjaustyti metalus deguoniniu liepsniniu (dujiniu) ir plazminiu pjovimo būdais.

Vertinimo kriterijai: Išnagrinėti ir palyginti tarpusavyje metalo lakštų ,vamzdžių bei įvairių profilių pjaustymo deguoniniu liepsniniu  ir plazminiu pjovimo būdais technologijas. Savarankiškai stlikti vizualini pjovimo defektų vertinimą.

Pagal užduotis parinkti pjovimo parametrus,  įrangos reguliavimą savarankiškas lakštų , įvairių profilių ir vamzdžių pjovimas

3.1.5.1 modulis.

Saugaus elgesio ekstremaliose situacijose kursas skirtas profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams, kurie įsiliedami į darbo rinką vėliau taps civilinės saugos sistemos dalimi. Turėdami gyvybiškai reikalingų civilinės saugos žinių ir gebėjimų jie privalės rūpintis, kad savo veikla nesukeltų pavojaus kitų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai ir nesutrikdytų normalaus, įprasto gyvenimo ar veiklos ritmo. 

Saugaus elgesio ekstremaliose situacijose kursas mokiniams:

• padės įgyti būtinų žinių ir išsiugdyti supratimą apie galimas gamtines nelaimes, techninio pobūdžio avarijas, socialinės kilmės nelaimes;

• bus ne tik žinių šaltinis, bet ir padės savarankiškai mąstyti, daryti išvadas;

• įtikins, kad menamos ir galimos situacijos gali įvykti artimiausioje (darbo ir gyvenamojoje) aplinkoje;

• leis glaustai bei sistemingai įsisavinti mokymosi turinį;

• sudarys galimybę būsimiems visų ekonominės veiklos sektorių specialistams vienodai suprasti civilinės saugos principus;

• leis pasiekti kiekvienos temos pradžioje numatytus mokymosi rezultatus.


Saugaus elgesio ekstremaliose situacijose kursas skirtas profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams, kurie įsiliedami į darbo rinką vėliau taps civilinės saugos sistemos dalimi. Turėdami gyvybiškai reikalingų civilinės saugos žinių ir gebėjimų jie privalės rūpintis, kad savo veikla nesukeltų pavojaus kitų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai ir nesutrikdytų normalaus, įprasto gyvenimo ar veiklos ritmo. 

Saugaus elgesio ekstremaliose situacijose kursas mokiniams:

• padės įgyti būtinų žinių ir išsiugdyti supratimą apie galimas gamtines nelaimes, techninio pobūdžio avarijas, socialinės kilmės nelaimes;

• bus ne tik žinių šaltinis, bet ir padės savarankiškai mąstyti, daryti išvadas;

• įtikins, kad menamos ir galimos situacijos gali įvykti artimiausioje (darbo ir gyvenamojoje) aplinkoje;

• leis glaustai bei sistemingai įsisavinti mokymosi turinį;

• sudarys galimybę būsimiems visų ekonominės veiklos sektorių specialistams vienodai suprasti civilinės saugos principus;

• leis pasiekti kiekvienos temos pradžioje numatytus mokymosi rezultatus.DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATOS PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

1. Darbuotojų sauga ir sveikata (toliau-DSS) yra vienas iš pagrindinių darbo kokybės rodiklių ir yra lyginama su ekonomikos raidos lygiu. Saugos darbe užtikrinimas – privalomas darbo organizavimo reikalavimas, garantuojantis kiekvieno piliečio konstitucinę teisę dirbti saugiomis ir nekenksmingomis darbo sąlygomis.

2. Profesinio mokymo programos atliepia darbdavių keliamus reikalavimus atitinkamai veiklos sričiai, būsimojo darbuotojo bendruosius gebėjimus, reikalingus prisitaikant žinių visuomenėje ir kintančioje darbo rinkoje.

3.DSS programos tikslas – ugdyti saugos darbe prevencijos kultūrą, vidinį poreikį saugiai dirbti ir organizuoti darbus prisitaikant prie kintančių gamybos technologijų.

4. DSS programos uždaviniai:

4.1. suteikti mokiniams darbo teisės, darbo higienos, saugaus darbo organizavimo, elektrosaugos ir gaisrinės saugos žinių;

4.2. ugdyti gebėjimus vertinti savo darbo vietos sąlygas galimų pavojų ir kenksmingų veiksnių požiūriu bei taikyti apsaugos priemones nuo rizikos veiksnių;

4.3. išmokyti saugiai atlikti atskirai profesijai numatytus darbus ir tobulinti saugaus darbo kultūrą.

5.DSS programos turinį sudaro:

5.1. bendrieji darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai visoms profesinio mokymo programoms;

5.2. specifiniai darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai pagal veiklos rūšis (sektorius).

6. Mokinių žinios ir gebėjimai vertinami mokymo procese ir baigus programą. Galutinis vertinimas yra pažymys.


logistai ekspeditoriai

Elektrikai

Laivo sandara – tai disciplina supažindinanti būsimuosius specialistus su laivu visumoje t.y. su laivų savybėmis, su korpuso konstrukcija, su laivų įrangomis ir sistemomis.


Laivo korpuso sandara, eksploatacinės ir navigacinės laivo savybės.

Laivo sandara – tai disciplina supažindinanti būsimuosius specialistus su laivu visumoje t.y. su laivų savybėmis, su korpuso konstrukcija, su laivų įrangomis ir sistemomis.


Profesinis mokymas, praktika.

Elektrikai darbų sauga

8LE/E bendras elektrotechnikos kursas

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa valst. kodas : T43071304

Sveiki atvykę į „MOODLE virtualios aplinkos naudojimas profesiniame mokyme" mokymų kursą MOODLE aplinkoje!