Atpažinti lygties pavidalą, jį įvardinti ir nustatyti apibrėžimo sritį.