Suvirintojo modulinė programa ( 3 m. )

Auklėtojas M. Raminas


Saugaus elgesio ekstremaliose situacijose kursas skirtas profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams, kurie įsiliedami į darbo rinką vėliau taps civilinės saugos sistemos dalimi. Turėdami gyvybiškai reikalingų civilinės saugos žinių ir gebėjimų jie privalės rūpintis, kad savo veikla nesukeltų pavojaus kitų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai ir nesutrikdytų normalaus, įprasto gyvenimo ar veiklos ritmo. 

Saugaus elgesio ekstremaliose situacijose kursas mokiniams:

• padės įgyti būtinų žinių ir išsiugdyti supratimą apie galimas gamtines nelaimes, techninio pobūdžio avarijas, socialinės kilmės nelaimes;

• bus ne tik žinių šaltinis, bet ir padės savarankiškai mąstyti, daryti išvadas;

• įtikins, kad menamos ir galimos situacijos gali įvykti artimiausioje (darbo ir gyvenamojoje) aplinkoje;

• leis glaustai bei sistemingai įsisavinti mokymosi turinį;

• sudarys galimybę būsimiems visų ekonominės veiklos sektorių specialistams vienodai suprasti civilinės saugos principus;

• leis pasiekti kiekvienos temos pradžioje numatytus mokymosi rezultatus.