Auklėtoja D. Pašiškevičienė

Laivo sandara – tai disciplina supažindinanti būsimuosius specialistus su laivu visumoje t.y. su laivų savybėmis, su korpuso konstrukcija, su laivų įrangomis ir sistemomis.


Laivo korpuso sandara, eksploatacinės ir navigacinės laivo savybės.